Ključni datumi školske godine 2020./2021.:

  • Nastavna godina počinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021.
   Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

   Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020.
   Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. do 18. lipnja 2021.

   Jesenski odmor učenika počinje 2. studenoga, a završava 3. studenoga 2020.
   Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020., a završava 8. siječnja 2021.
   Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače, a završava 26. veljače 2021. godine.
   Proljetni odmor učenika počinje 2. travnja, a završava 9. travnja 2021.

   Ljetni odmor počinje 19. lipnja 2021.

   

Godišnji kalendar / školska godina 2020./2021.