kategorija / MEDIJI

TISAK O NAMA


"ŠKOLSKE JASLICE"

 

Oš Frana Krste Frankopana

"PLES POD MASKAMA"

 

Oš Frana Krste Frankopana

"ORALNA HIGIJENA"

Oš Frana Krste Frankopana

"ŠTO HOĆU, TO MOGU! - FINALE ŠKOLSKOG NATJECANJA"

Oš Frana Krste Frankopana

"SPORTSKE IGRE MLADIH - ORGANIZACIJA ŠAHOVSKOG NATJECANJA"

Oš Frana Krste Frankopana

"JUBILARKA - 60. OBLJETNICA OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA"

Oš Frana Krste Frankopana

"SAMO ZADOVOLJAN UČITELJ MOŽE BITI DOBAR UČITELJ"

Oš Frana Krste Frankopana

"ONI IMAJU FORMULU PROTIV NASILJA U ŠKOLI"