kategorija / PROJEKTI

SEECEL - međunarodni projekt

Oš Frana Krste Frankopana | SEECEL

Naša je škola jedna od četiriju škola u Republici Hrvatskoj koja sudjeluje u Međunarodnom pilot projektu Učenje za poduzetništvo. Školu je za projekt prihvatio Regionalni centar za poduzetničko učenje Jugoistočne Europe (SEECEL).

U projektu sudjeluju svi učenici škole, a posebno učenici sedmih i osmih razreda. Projekt se ostvaruje kroz nastavne-odgojne predmete: tjelesna i zdravstvena kultura, glazbena kultura, tehnička kultura i likovna kultura te kroz izvannastavne aktivnosti: školska zadruga "Fran", školski list, eko grupa, raketno modelarstvo, glagoljaška skupina te program "vikendom u športske dvorane"

SEECEL VIJESTI:

Ekspert iz naše škole Željko Burcar sudjelovao je na SEECEL konferenciji u Podgorici, Crna Gora od 23. do 26.3.2014.

U funkciji međunarodnog eksperta za obrazovne ishode moderirao je međunarodnu grupu za obrazovne ishode poduzetničkog učenja učenika od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola.

Rezultati radne grupe konferencije su:

1.) Kreirani obrazovni ishodi za poduzetničko učenje ISCED 1 razine

2.) Metode učenja i poučavanja učenika za kreirane obrazovne ishode

3.) Metode vrednovanja obrazovnih ishoda

4.) Klasifikacija kompetencija koje će biti razvijene dosegnutim obrazovnim ishodima

Očekuje se startanje 2. faze projekta u kojem će škola biti mentor školama u kojima će se provoditi pilotiranje ISCED 2 razine, ali i početak primjene pilotiranja ISCED 1 razine

Što je SEECEL?

Cjeloživotno učenje za poduzetništvo / Rani početak - osiguranje za budućnost

Način na koji učimo određuje način našeg razmišljanja i djelovanja. Iako ne možemo unaprijed predodrediti koji će mladi čovjek postati poduzetnik u budućnosti, možemo promicati pozitivne stavove prema poduzetništvu i poduzetnički način razmišljanja razvijajući poduzetničke vještine i znanja koje će donositi dobrobit svakom članu društva i dugoročno djelovati na jačanje konkurentnosti.

 

IZRADA DIDAKTIČKOG MATERIJALA - RAZREDNA NASTAVA:

 

UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO:

 

ISCED:

 

OBRAZOVNI ISHODI ZA UČENIKE:

 

ŠKOLA - PREZENTACIJA:

 

SEECEL REPORT:

 

SEECEL REZULTATI: