šk.god 2022./2023.

ZAHTIJEVI ZA UPIS - ISPIS IZ IZBORNIH PREDMETA


 

zadnja promjena: 05. lipnja 2023.

 

Poštovani roditelji,

nakon završetka nastavne godine 21.6.2023. godine pa do 30.6.2023. godine možete podnijeti zamolbu Učiteljskom vijeću naše škole za upis/ispis izbornog predmeta za školsku godinu 2023./2024.

Upis izbornog predmeta

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 94/13, 152/14, 68/18), čl. 27. st. (5) „Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.“

Ispis izbornog predmeta

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 94/13, 152/14, 68/18), čl. 27. st. 6.Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30.lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu., st. 7.(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

/.. Zahtijev za upis izbornog predmeta >>

/.. Zahtijev za ispis iz izbornog predmeta >>