Zaštita zdravlja učenika:

Učenicima se organiziraju zdravstveni pregledi prema rasporedu koji nudi Dom zdravlja Peščenica.

Sistematski pregledi prije upisa u 1.razred

Sistematski pregledi: 5a, b,c; 8a,b,c

Cijepljenja DI-TE-POLIO: 1.a,b,c; 8a, b,c

Tuberkulinsko testiranje: 2.a.b 7a, b, c, d

Sistematski pregledi zuba: 2a,b, 4a,b,c

Cijepljenje HEPATITIS -B : 6a,6b,6c

Cijepljenje MO-PA-RU : 4. razredi

 

Screeninzi:

Poremećaj sluha za učenike VII. razreda

Poremećaj vida na boje za učenike III. razreda

Pregled kralježnice za učenike VI. razreda

 

Predavanje za roditelje:

Važnost cijepljenja protiv HPV-a