Organizirana je kao mliječni obrok (užina) i ručak za učenike, po važećem kriterijima koje određuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Obrok se dijeli u prostoru blagovaonice, te u hodniku (predvorje)  u prizemlju. Obroke servirane na poslužavnike podižu odjelni dežurni učenici, te ih odnose na mjesta određena za razredni odjel.

Satnica uzimanja užina diferencirana je na prvi (mali) odmor, kada jedu učenici  razredne nastave i na veliki odmor, kada jedu ostali učenici, jer se zbog nedostatnog prostora obrok ne može u istom terminu podijeliti za cijelu smjenu, Produženi boravak prvog i kombiniranog drugog i trećeg  razreda dobiva središnji obrok - ručak u  u svojoj učionici.

Naplatu obroka organiziraju razrednici svakog pojedinog odjela, koji prikupljaju i predaju u tajništvo škole dokumentaciju učenika po kojoj oni imaju pravo na sufinanciranje obroka, na temelju čega se izračunava cijena obroka za učenike po kategoriji u koju spadaju, a roditeljima se šalje uplatnica.