Ove školske godine odobrene su nam tri grupe produženog boravka, što se dijelom sufinancira iz proračuna Grada i sufinanciranjem roditelja.

U šk. god. 2018./2019. s njima će raditi tri učiteljice razredne nastave - voditeljice produženog boravka. Zbog toga smo u mogućnosti organizirati produženi boravak od 7.00-17.00, s čime su roditelji suglasni.

Organizacija rada produženog boravka zadana je u naputku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (Glasnik grada Zagreba) koji sufinancira prehranu, boravak i plaće učitelja. Važno je naglasiti da učenici u produženom boravku sve školske obveze ispunjavaju u školi, a svoje torbe i radne materijale odnose petkom na uvid roditeljima. Učenici su sve vrijeme boravka u školi pod stalnim nadzorom učitelja