Svi su važni u našoj školi. Zato pokušavamo pronaći načine kako bi se čuo i glas učenika koji imaju što reći. Svaki razred bira predstavnika u Godišnje Vijeće učenika. Predstavnici ravnateljici i pedagoginji škole postavljaju pitanja ili iznose prijedloge u ime svog razreda. Ustrojava se od predstavnika učenika svakog razrednog odjela. Sastaje se nekoliko puta godišnje (prema potrebi) i raspravlja o pitanjima važnim za život i rad u školi.

MOGUĆE TEME:
- Izbor predstavnika razrednoga odjela i njegova zamjenika
- Formiranje Vijeća učenika
- Prijedlozi i dogovor oko načina rada i tema Vijeća
- Upoznavanje učenika s pravima i obvezama sukladno članku 61. Zakona o odgoju i obrazovanju
- Pravilnik o kućnome redu
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
- Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
- Prava i obveze učenika
- Osvrt na postignuti uspjeh i stanje u razrednom odjelu na kraju 1. obrazovnoga razdoblja
- Prijedlozi za unapređenje rada u 2. obrazovnom razdoblju
- Međusobni odnosi učenika i učitelja
- Disciplina u školi, izostajanje s nastave, poštivanje školskih pravila, prijedlozi za poboljšanja
- Aktualna problematika u školi – čime smo nezadovoljni i što možemo promijeniti, prijedlozi za poboljšanje stanja
- Dogovor oko obilježavanja završetka tekuće školske godine